INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jednym, specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu, kotłowni, w tym przypadku piec nazywany jest kotłem centralnego ogrzewania, a elementy przekazujące ciepło w pomieszczeniach to grzejniki (tzw. potocznie „kaloryfery”). Do rozprowadzania ciepła wykorzystuje się wodę, parę wodną lub powietrze. Stosuje się systemy obejmujące jedno mieszkanie (centralne ogrzewanie etażowe), jeden budynek, kilka budynków, a nawet całe miasta.

Nasz zakres usług obejmuje:

  • dobór i zaprojektowanie instalcji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią
  • montaż i rozprowadzenie instalacji
  • montaż technologi kotłowni
  • dobór i połaczenie źródeł ciepła
  • montaż na życzenie klienta instalacji tradycyjnych lub nowoczenych systemów grzewczych
  • próby szczelności instalacji
  • odbiory